KIPINÄMIES OY KÄYTTÄÄ UUDELLEEN PAKKAUSMATERIAALIT

Yhteiskuntavastuu on organisaation vastuu sen päätösten ja toimintojen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön, ja tästä vastuusta huolehtiminen noudattaen avointa ja eettistä toimintaa, joka

- edistää kestävää kehitystä sekä terveyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia

- ottaa huomioon sidosryhmien odotukset

- noudattaa soveltuvia lakeja ja on kansainvälisten toimintasääntöjen mukaista

- on sisällytetty koko organisaation toimintaan ja jota toteutetaan sen suhteessa muihin tahoihin

Ympäristön kannalta hyvä pakkaus käyttää vain tarpeellisen määrän materiaalia ja on mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäytettävä.
Hävittämistilanteessa pakkauksen tulee olla hyötykäytettävä joko materiaalina,
energiana tai kompostina.

EU:n asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa järjestyksessä, ns. 4R säännön mukaan:

- vähentäminen (reduce)

- uudelleenkäyttö (reuse)

- kierrätys (recycle)

- hyötykäyttö (recovery)

Kaikki tuotteet ja pakkaukset vaikuttavat ympäristöönsä koko elinkaarensa ajan.
Vaikutukset alkavat raaka-aineiden hankinnasta ja päättyvät tuotteen hävittämiseen. Välittömiä vaikutuksia ympäristöön ovat;

- raaka-aineiden kerääminen

- energian tuottaminen ja käyttö

- ilmaan, maaperään ja vesistöihin joutuvat päästöt

- kaikkien vaiheiden kiinteä jäte

Näitä vaikutuksia syntyy

- raaka-aineiden hankinnassa

- tuotteen valmistuksessa ja jalostuksessa

- kuljetuksissa

- käytössä ja hyötykäytössä

- hävittämisessä

Välittömät vaikutukset aiheuttavat muutoksia laajempiin kokonaisuuksiin, kuten ympäristön
happamoitumiseen, rehevöitymiseen ja ilmaston lämpiämiseen. Ympäristövastuullinen
yritys tietää, miten sen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja miten se voi hallita
ympäristövaikutuksiaan.

Recycling accepts all types of waste paper products including newspapers, books, paper packaging, cardboard and more. When you recycle paper products it helps to reduce emissions, conserves our limited natural resources, and saves energy.