Kysy lisätietoja kuluvan vuoden Putoamissuojainten tarkastajakoulutuksista Kipinämiehiltä!

Koulutuksessa käsitellään putoamissuojainten ja pylväskenkien määräaikaistarkastukset noudattaen kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeita. Koulutuksessa harjoitellaan putoamissuojainten tarkastamista ja perehdytään putoamissuojainten oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Eri putoamissuojainmerkkien edustajat ovat läsnä koulutuksen aikana ja koulutuksessa perehdytään myös kunkin tuotemerkin tarkastuksen ja käytön erityispiirteisiin. Koulutus täyttää SFS EN 365 vaatimukset tarkastajan pätevyydestä ja sen kautta tarkastaja saa valmistajakohtaiset tuotteiden turvallisuusominaisuuksia koskevat erityistiedot.

Koulutuksenkäynyt ja sen loppukokeen läpäissyt tarkastaja saa valtuutuksen tarkastaa koulutuksen kohteena olevien tuote-merkkien putoamissuojaimet. Peruskoulutuksen jälkeen kortti on voimassa 3 vuotta ja ensimmäisen Ajankohtaispäivän jälkeen 5 vuotta.

Ilmoittautuminen koulutuksiin ja lisätietoja sisällöstä TTL eli Työterveyslaitoksen nettisivuilla.

Vuoden 2020 TTL:n Putoamisuojainten tarkastajakoulutuksia:

Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssit v. 2020

Ikaalinen 18.3.2020 - 19.3.2020

Oulu 27.5.2020 - 28.5.2020

Naantali 14.10.2020 - 15.10.2020

Kuopio 18.11.2020 - 19.11.2020

Työssä käytettävät putoamissuojaimet tulee tarkastaa määräajoin kerran vuodessa. Määräaikaistarkastuksia saa tehdä vain valmistajan tai maahantuojan valtuuttama henkilö. Tarkastukset tulee tehdä noudattaen kunkin suojaimen tai tuotteen valmistajan ohjeita. Koulutuksen käynyt oppii putoamissuojainten määräaikaistarkastuksessa huomioitavat asiat ja suojainten turvalliset hylkäyskriteerit. Koulutus sisältää muun muassa valjaiden, köysien, liukutarrainten, nykäyksen vaimentimien, sulkurenkaiden ja pylväskenkien määräaikaistarkastuksen.

Putoamissuojaimet ovat vakavilta vaaroilta ja hengenvaaralta suojaavan III-ryhmän suojaimia. Putoamissuojainten käyttö tulee olla etukäteen suunniteltua ja työnantaja on vastuussa niiden käytöstä.

Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivät v. 2020

Ikaalinen 17.3.2020

Oulu 26.5.2020

Naantali 13.10.2020

Kuopio 17.11.2020

Toimiakseen oikein putoamissuojainten on oltava toimintakunnossa. Ne on tarkastettava määräajoin pätevän henkilön toimesta. Työnantaja vastaa tästä. Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY vaatimuksia selvittävä harmonisoitu standardi SFS-EN 365 määrittelee, että suojaimen valmistajan valtuuttaman pätevän henkilön on vähintään kerran vuodessa tarkastettava järjestelmä tai sen osa ja milloin valmistaja pitää tarpeellisena, huollettava se. Tästä on oltava ohjeet putoamissuojainten käyttöohjeessa.


ALLA ON TARKASTAJAKOULUTUSOHJELMASTA ESIMERKKI

Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivä

Ajankohta 17.3.2020

Kesto 1 päivä

Paikka Ikaalinen

Ilmoittautuminen 11.3.2020 mennessä

Esittely: Työssä käytettävät putoamissuojaimet tulee tarkastaa määräajoin kerran vuodessa. Tarkastuksen saa tehdä vain pätevä henkilö tarkasti valmistajan ohjeita noudattaen.

Ajankohtaispäivät on tarkoitettu Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssin 3 vuotta sitten suorittaneille.

Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivän jälkeen valtuutuskortti voimassa 5 vuotta.

Tavoite: Putoamissuojainten tarkastukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivän jälkeen valtuutuskortti voimassa 5 vuotta.

Ilmoittautuminen koulutuksiin ja lisätietoja sisällöstä TTL eli Työterveyslaitoksen nettisivuilla.