Kipinämies Oy:n Rekisteriseloste/Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Kipinämies Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kipinämies Oy
Y-tunnus: 0743400-4
Osoite: Prinssintie 4, HELSINKI
Puhelin: +358 9 759 7430
Sähköpostiosoite: kipinamies@kipinamies.com

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Mihin asiakastietoja käytetään?

  • Asiakkuuden ylläpitämiseen
  • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • Kipinämies Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  • Asiakaskokemuksen parantamiseen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Asiakasyrityskohtaisen sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
  • Mahdollisten väärinkäytösten estämiseen
  • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Kipinämies Oy:n väliseen asiakassuhteeseen,
sopimukseen, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön
velvoitteisiin perustuen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: Nimi, Organisaatio ja asema, Organisaation osoitetiedot, Sähköpostiosoite, Matka- ja/tai muu puhelinnumero, Yhteysloki. Kipinämies Oy voi saada lisätietoja yhteistyökumppaneilta, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Tietojen oikaiseminen, poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen asiakastiedon.

8. Kirjallinen pyyntö

Tietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot säilytetään siten, että ne on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on varmuuskopioitu ja varmistettu fyysisillä turvamenettelyillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet - yhteenveto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.