Sähkölinjoille kertynyt tykkylumi ja sen poistotyöt saattavat aiheuttaa keskeytyksiä sähkönjakeluun eri puolilla Suomea.

Kipinämiehiltä voit tilata tykkylumen poistoon tarkoitettuja työvälineitä. Tiedustelut soittamalla, sähköpostitse tai  Ota yhteyttä! -lomakkeella

puissa_lunta.jpgKuuran ja tykkylumen kertymä johdoille on ollut ja on poikkeuksellisen suurta suurten lämpötilavaihtelujen yhteydessä, kertovat energiayhtiöt.  Kun lämpötila lähestyy nollaa, puihin ja niiden oksiin kertynyt tykkylumi saa lisää painoa. Tykkyiset puut taipuvat paikoin sähkölinjoille aiheuttaen sähkökatkoja. Toisaalta kiristyvä pakkanen kiinnittää tykkylumen tiukasti puiden oksiin. Lisääntyvä lumikuorma lisää tykkylumen painoa ja aiheuttaa paikoin uusia sähkökatkoja.

Työturvallisuus on tärkeää!

Osassa maastosta kuura ja tykkylumi saadaan ravisteltua sähkölinjoilta sähkönjakelun keskeytymättä, mutta paikoin sähkönjakelu joudutaan lyhyeksi aikaa keskeyttämään työturvallisuuden varmistamiseksi.

Energiayhtiöt korostavat, että sähkölinjalle taipuneen puun tai alas painuneiden johtojen lähelle ei saa missään tapauksessa mennä! Varoetäisyys on vähintään 20 metriä.

Voiko sähköverkolta poistaa puita muut kuin ammattilaiset? EI VOI. Puiden poisto sähköverkolta ja johtokadunraivaus on aina ammattilaisten työtä, sillä työ on vaativaa ja vaarallista niin tekijälle kuin mahdollisesti sähköverkollekin. Energiayhtiöt ovat vastuussa sähköverkon turvallisuudesta ja he eivät salli muiden kuin ammattilaisten tehdä töitä sähköverkossa. Tästä syystä yhtiöt eivät ota vastaan ulkopuolisten eli ei-ammattilaisten, puunkaatoapua esimerkiksi myrskyjen aiheuttaminen sähkönjakelun suurhäiriötilanteissa tai lumen poistoapua tykkylumitapauksissa.​

Raivaus ja lumen poistotyötä asiaa osaavien asentajien ja metsureiden kanssa on jatkettava niin kauan, kuin kuuraa ja tykkyä kertyy johdoille tai taivuttaa reunapuita johdoille ja johtokaduille.

Kipinämiehiltä voit tilata tykkylumen poistoon tarkoitettuja työvälineitä.

Tiedustelut soittamalla, sähköpostitse tai  Ota yhteyttä! -lomakkeella

pollot_lumisateessa.jpg